Squids Bunch

Squids Bunch

鱿鱼串250克整、220克整、200克整条、100克整条、80克半切、70克半切、60克半切、50克半切

Contact Us

 

Rongcheng Yukai Aquatic Co., Ltd.

Tel: +86 631 7328799

Fax: +86 631 7326788

ADD: No.298,Jiangshang Road,

Shidao,Rongcheng City.

Zip: 264309